设为首页|加入收藏|ENGLISH
您现在的位置: 首页 > 研究成果 > 发表论文 > 2014年论文 > 列表
2014年论文
  论文题目 作者 刊物名称 年/卷/页
  Alterations of endogenous metabolites in urine of rats exposed to decabromodiphenyl ether using metabonomic approaches Weijin Yang, Jianjie Fu, Thanh Wang, Hanxia Liu, Yawei Wang, Qunfang Zhou∗, Guibin Jiang Journal of Environmental Sciences 2014,26,4,900-908
  Molecular characterization and developmental expression patterns of thyroid hormone receptors (TRs) and their responsiveness to TR agonist and antagonist in Rana nigromaculata Lou Qin-Qin, Zhang Yin-Feng, Ren Dong-Kai, Xu Hai-Ming, Zhao Ya-Xian, Qin Zhan-Fen , Wei Wu-Ji Journal of Environmental Sciences 2014,26,2084-2094
  Bioavailability and tissue distribution of Dechloranes in wild frogs (Rana limnocharis) from an e-waste recycling area in Southeast China Long Li, Wenyue Wang, Quanxia Lv, Yujie Ben, Xinghong Li Journal of Environmental Sciences 2014,26,636-642
  Species-specific isotope dilution-GC-ICP-MS for accurate and precise measurement of methylmercury in water, sediments and biological tissues Ma Xu,Yin Yongguang,Shi Jianbo,Liu Jingfu,Jiang Guibin Analytical Methods 2014,6,1,164-169
  Development of a one-step microwave-assisted extraction procedure for highly efficient extraction of multiclass fungicides in soils Merdassa Yared, Liu Jingfu, Megersa Negussie Analytical Methods 2014,6,9,3025-3033
  Sulfur speciation in an arable soil as affected by sample pretreatments and sewage sludge application Lei Luo, Chuang Xu, Yibing Ma, Lei Zheng, Lijuan Liu, Jitao Lv, Shuzhen Zhang Soil Science Society of America Journal 2014,78,5,1615-1623
  Mechanistic study of PFOS adsorption on kaolinite and montmorillonite 张锐明,严炜,景传勇 Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects 2014,462,252-258
  Chemical transformation of zinc oxide nanoparticles as a result ofinteraction with hydroxyapatite Jitao Lv, Shuzhen Zhang, Songshan Wang, Lei Luo, Honglin Huang, Jing Zhang Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2014,461,5,126-132
  Adsorption kinetics, isotherms and thermodynamics of Cr(Ⅲ) on graphene oxide Shuang Yang, Lingyun Li, Zhiguo Pei, Chunmei Li,Jitao Lv, Jieli Xie, Bei Wen, Shuzhen Zhang Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2014,457,5,100-106
  Total synthesis of ribisin A Chaoli Zhang, Jun Liu, Yuguo Du Tetrahedron Letters 2014,55,4,959-961
  Graphene sensing an inhomogeneous strain due to the surface relief in FeNiCoTi shape memory alloy Zhang Liqiang,Shao Yang,Tu Zhiqiang,Liu Rui,Yang Fan, Jiang Daqiang, Guo Yunpeng, Ye Zhizhen,Liu Ting, Li Yongfeng, Cui Lishan Jounal of Rman Spectroscopy 2014,45,1-6
  Bioaccumulation and regional distribution of trace metals in fish of the Tibetan Plateau Ruiqiang Yang, Shujuan Zhang, Zhenhua Wang Environmental Geochemistry and Health 2014,36,1,183-191
  Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p- dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China Zhi-Guang Zhou, Bin Zhao, Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang, Li Shen Aerosol and Air Quality Research 2014,14,1269-1278
  A Case Study on the Long-Term Influence of Historical Intensive Usage of Organochlorine Pesticides on Current Ambient Air 姜晓旭,高丽荣,刘国瑞,李成,郑明辉 Aerosol and Air Quality Research 2014,14,3,1047-1054
  Estimation and characterization of unintentionally produced persistent organic pollutant emission from converter steelmaking processes 李素梅,郑明辉,刘文彬,刘国瑞,肖珂,李常亮 Environmental Science and Pollution Research 2014,21,12,7361-7368
  Distribution of mercury in coastal marine sediments of China: Sources and transport Meng M, Shi JB*, Yun ZJ, Zhao ZS, Li HJ, Gu YX, Shao JJ, Chen BW, Li XD, Jiang GB Marine Pollution Bulletin 2014,88,347-353
  Sulfonamide antibiotics in the Northern Yellow Sea are related to resistant bacteria: Implications for antibiotic resistance genes Guangshui Na,Wanru Zhang,Shiyao Zhou,Hui Gao,Zihao Lu,Xian Wu,Ruijing Li,Lina Qiu,Yaqi Cai,Ziwei Yao Marine Pollution Bulletin 2014,84,1-2,70-75
  Stereoselective total synthesis of cochliomycin A Linlin Wang, Yangguang Gao, Jun Liu*, Chao Cai, Yuguo Du* Tetrahedron 2014,70,16,2616-2620
  Total synthesis of (-)-petrosiol E Linlin Wang, Xing Zhang, Jun Liu*, Yuguo Du,* Tetrahedron 2014,70,44,8231-8235
  Rapid on site separation of As(III) and As(V) in waters using a disposable thiol-modified sand cartridge Du, J.,Che, D., Zhang, J.,Jing, C Environmental toxicology and chemistry 2014,33,1692-1696
  Influence of Carbon Nanotubes with Preloaded and Coexisting Dissolved Organic Matter on the Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons to Chironomus Plumosus Larvae in Sediment Shen Mohai, Xia Xinghui, Zhai Yawei, Zhang Xiaotian, Zhao Xiuli, Zhang Pu Environmental Toxicology and Chemistry 2014,33,1,182-189
  Level and Congener Profiles of Polybrominated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China Zhi-Guang Zhoua,Bin Zhao, Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Hui Zhang, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang Atmospheric Environment 2014,95,225-230
  Total Syntheses of Cochliomycin B and Zeaenol Yangguang Gao, Jun Liu, Linlin Wang, Ming Xiao, Yuguo Du* EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 2014,10,2092-2098
  Concentration and distribution of PCNs in ambient soil of a municipal solid waste incinerator 田振宇,李海凤,解惠婷,唐琛,韩莹,刘文彬 Science of the Total Environment 2014,491-492,75-79
  Polychlorinated biphenyls in sediments and fish species from the Murchison Bay of Lake Victoria, Uganda Ssebugere Patrick; Sillanpaa Mika; Wang Pu; Li Yingming; Kiremire Bernard T.; Kasozi Gabriel N.; Zhu Chaofei; Ren Daiwei; Zhu Nali; Zhang Haidong; Shang Hongtao; Zhang Qinghua*; Jiang Guibin Science of the Total Environment 2014,482-483,349-357
  Polychlorinated naphthalenes in sewage sludge from wastewater treatment plants in China Haiyan Zhang, Ke Xiao, Jiyan Liu, Thanh Wang, Guorui Liu, Yawei Wang, Guibin Jiang Science of The Total Environment 2014,490,555-560
  Polychlorinated biphenyls and hexachlorocyclohexanes in sediments and fish species from the Napoleon Gulf of Lake Victoria, Uganda Ssebugere Patrick; Sillanpaa Mika; Kiremire Bernard T.; Kasozi Gabriel N.; Wang Pu; Sojinu Samuel O.; Otieno Peter O.; Zhu Nali; Zhu Chaofei; Zhang Haidong; Shang Hongtao; Ren Daiwei; Li Yingming; Zhang Qinghua; Jiang Guibin Science of the Total Environment 2014,481,55-60
  Health risks from the exposure of children to As, Se, Pb and other heavy metals near the largest coking plant in China Suzhen Cao,Xiaoli Duan*,Xiuge Zhao, Jin Ma, Ting Dong, Nan Huang, Chengye Sun, Bin He, Fusheng Wei* Science of The Total Environment 2014,472,1001-1009
  Concentrations and distribution of synthetic musks and siloxanes in sewage sludge of wastewater treatment plants in China Nannan Liu, Yali Shi, Wenhui Li, Lin Xu, Yaqi Cai Science of The Total Environment 2014,476-477,65-72
  Environmental (anti-)androgenic chemicals affect germinal vesicle breakdown (GVBD) of Xenopus laevis oocytes in vitro Cao Shan, Wei Xu, Lou Qin-Qin, Zhang Yin-Feng, Zhao Ya-Xian, Wei Wu-Ji, Qin Zhan-Fen Toxicol in Vitro 2014,28,3,426-431
  Facile synthesis of novel flowerlike magnetic mesoporous carbon for efficient chlorophenols removal Shuangliu Liu, Sheng Li, Hongyun Niu, Tao Zeng, Yaqi Cai, Chunhong Shi, Beihai Zhou, Fengchang Wu, Xiaoli Zhao Microporous and Mesoporous Materials 2014,200,151-158
  Radial oxygen loss has different effects on the accumulationof total mercury and methylmercury in rice Wang X, Li B, Tam NF, Huang L, Qi XL, Wang HB, Ye ZH*, Meng M, Shi JB* Plant and Soil 2014,385,343-355
  An exploration of the estrogen receptor transcription activity of capsaicin analogues via an integrated approach based on in silico prediction and in vitro assays Juan Li, Duo Ma, Yuan Lin, Jianjie Fu, Aiqian Zhang Toxicology Letters 2014,227,3,179-188
  The first convergent total synthesis of penarolide sulfate A(2), a novel alpha-glucosidase inhibitor Yangguang Gao, Qiuli Shan, Jun Liu, Linlin Wang, Yuguo Du* ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 2014,12,13,2071-2079
  Concise Synthesis of 2,4-disubstituted Thiazoles from β-Azido Disulfides and Carboxylic Acids or Anhydrides: Asymmetric Synthesis of Cystothiazole C Yi Liu, Xue Sun, Xing Zhang, Jun Liu*, Yuguo Du* ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 2014,12,42,8453-8461
  Spatial and seasonal distributions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and polychlorinated biphenyls around a municipal solid waste incinerator, determined using polyurethane foam passive air samplers 高丽荣,张芹,刘立丹,李常亮,王毅文 Chemosphere 2014,114,317-326
  Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in water and six fish species from Dongting Lake, China 高丽荣,张芹,张兵,刘文彬,肖珂 Chemosphere 2014,114,150-157
  Simple and rapid determination of PCDD Fs in flue gases from various waste incinerators in China using DR-EcoScreen cells Zhiguang Zhoua,Bin Zhao, Hiroyuki Kojima, Shinji Takeuchi, Yoko Takagi, Norio Tateishi, Mitsuru Iida, Takuya Shiozaki, Pengjun Xu, Li Qi, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Aimin Liu, Yeru Huang Chemosphere 2014,102,24-30
  Synthesis of hierarchical Mg-doped Fe3O4 micro nano materials for the decomposition of hexachlorobenzene 苏贵金,刘烨煊,黄林艳,芦会杰,刘莎,黎烈武,郑明辉 Chemosphere 2014,99,216-223
  The presence of polychlorinated biphenyls in yellow pigment products in China with emphasis on 3,3′-dichlorobiphenyl (PCB 11) Hongtao Shang; Yingming Li; Thanh Wang; Pu Wang; Haidong Zhang; Qinghua Zhang; Guibin Jiang Chemosphere 2014,98,44-50
  Genotoxicity of quinolones: Substituents contribution and transformation products QSAR evaluation using 2D and 3D models Min Li, Dongbin Wei, Huimin Zhao, Yuguo Du Chemosphere 2014,95,220-226
  Sources of unintentionally produced polychlorinated naphthalenes 刘国瑞,蔡宗苇,郑明辉 Chemosphere 2014,94,1-12
  Polychlorinated biphenyls in respirable particulate matter from different industrial areas in northern China Haifeng Nie, Shan Fu, Yuan Dong, Zhongfang Yang Chemosphere 2014,114,210-218
  Synergistic effects of perfluoroalkyl acids mixtures with J-shaped concentration-responses on viability of a human liver cell line Jiayue Hu, Juan Li, Jianshe Wang, Aiqian Zhang, Jiayin Dai Chemosphere 2014,96,81-88
  Automated and sensitive determination of four anabolic androgenic steroids in urine by online turbulent flow solid-phase extraction coupled with liquid chromatography–tandem mass spectrometry: A novel approach for clinical monitoring and doping control Guo F, Shao J, Liu Q, Shi JB*, Jiang GB Talanta 2014,125,432-438
  Determination of nine benzotriazole UV stabilizers in environmental water samples by automated on-line solid phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry Runzeng Liu, Ting Ruan, Thanh Wang, Shanjun Song, Feng Guo, Guibin Jiang* Talanta 2014,120,158-166
  Direct analysis of eight chlorophenols in urine by large volume injection online turbulent flow solid-phase extraction liquid chromatography with multiple wavelength ultraviolet detection Guo F, Liu Q, Shi JB*, Wei FS, Jiang GB Talanta 2014,119,396-400
  Determining indicator toxaphene Congeners in soil using comprehensive two-dimensional gas chromatography-tandem mass spectrometry 朱帅,高丽荣,郑明辉,刘卉闵,张兵,刘立丹,王毅文 Talanta 2014,118,210-216
  Separation and screening of short-chain chlorinated paraffins in environmental samples using comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron capture detection 夏丹,高丽荣,朱帅,郑明辉 Analytical and bioanalytical chemistry 2014,406,29,7561-7570
  Augmented atherogenesis in ApoE-null mice co-exposed to polychlorinated biphenyls and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Shan Qiuli, Wang Jing,Huang Fengchen,Lv Xiaowen, Du Yuguo TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2014,276,2,136-146
  N-doped nanoporous graphene decorated three-dimensional CuO nanowire network and its application to photocatalytic degradation of dyes Zhang Liqiang, Gao Zhenfei, Liu Chao, Ren Liang, Tu Zhiqiang, Liu Rui, Yang Fan, Zhang Yunhan, Ye Zhizhen, Li Yongfeng, Cui Lishan RSC Advances 2014,4,88,47455-47460
  Effect of NiFe& x2082;O& x2084; on PCDF byproducts formation during thermal degradation of decachlorobiphenyl 黄林艳,苏贵金,刘烨煊,黎烈武,刘莎,芦会杰,郑明辉 RSC Advances 2014,4,48,25453-25460
  Highly selective naphthalimide-based fluorescent probe for direct hydrogen sulfide detection in the Environment Yuanyuan Guo, Tao Zeng, Guoqing Shi, Yaqi Cai, Ruliang Xie  RSC Advances 2014,4,63,33626-33628
  Fabrication of magnetic mesoporous carbon and its application for adsorptive removal of 2,4,6-trichlorophenol (TCP) from aqueous solution Saihua Wang, Hongyun Niu, Tao Zeng, Xunfeng Ma, Yaqi Cai, Xiaoli Zhao CrystEngComm 2014,16,25,5598-5607
  Occurrence and fate of perfluoroalkyl substances in marine sediments from the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and East China Sea Yan Gao, Jianjie Fu, Lixi Zeng, An Li, Huijuan, Li, Nali, Zhu, Runzeng, Liu, Aifeng, Liu, Yawei Wang, Guibin Jiang Environmental Pollution 2014,194,60-68
  Environmental fate and behavior of persistent organic pollutants in Shergyla Mountain, southeast of the Tibetan Plateau of China Nali Zhu, Karl Werner Schramm, Thanh Wang, Bernhard Henkelmann, Xiaoyan Zheng, Jianjie Fu, Yan Gao, Yawei Wang, Guibin Jiang Environmental Pollution 2014,191,166-174
  Field study on the uptake and translocation of perfluoroalkyl acids (PFAAs) by wheat (Triticum aestivum L ) grown in biosolids-amended soils Bei Wen, Longfei Li, Hongna Zhang, Yibing Ma, Xiaoquan Shan, Shuzhen Zhang Environmental Pollution 2014,184,547-554
  Effects of copper and aluminum on the adsorption of sulfathiazole and tylosin on peat and soil Zhiguo Pei, Shuang Yang, Lingyun Li, Chunmei Li, Xiaoquan Shan, Shuzhen Zhang, Bei Wen Environmental Pollution 2014,184,579-585
  Characterization of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and hydroxylated and methoxylated PBDEs in soils and plants from an e-waste area, China Sen Wang, Shuzhen Zhang, Honglin Huang, Zhenchuan Niu, Wei Han Environmenal Pollution 2014,184,405-413
  Accumulation of total mercury and methylmercury in rice plants collected from different mining areas in China Meng M, Li B, Shao JJ, Wang T, He B, Shi JB*, Ye ZH, Jiang GB Environmental Pollution 2014,184,179-186
  Rapid quantification of highly polar trimethyl phosphate in wastewater via direct analysis in real-time mass spectrometry Wang Xiaowei, Liu Jingfu, liu Charles C., Zhang Jing , Shao Bing,Liu Liping , Zhang Nila Journal Of Chromatography A 2014,1333,134-137
  Graphenized pencil lead fiber: Facile preparation and application in solid-phase microextraction Qian Liu, Mengting Cheng, Yanmin Long, Miao Yu, Thanh Wang, Guibin Jiang Journal of Chromatography A 2014,1325,1-7
  Sorption of organophosphate esters by carbon nanotubes Wei Yan, Li Yan, Jinming Duan, Chuanyong Jing Journal of Hazardous Materials 2014,273,53-60
  Reactive extractive electrospray ionization tandem mass spectrometry for sensitive detection of tetrabromobisphenol A derivatives Wang X, Ye ZH*, Li B, Huang LN, Meng M, Shi JB*, Jiang GB Analytica Chimica Acta 2014,814,49-54
  Incorporation of the fluoride induced Si-O bond cleavage and functionalized gold nanoparticle aggregation into one colorimetric probe for highly specific and sensitive detection of fluoride Jiefang Sun, Rui Liu, Zongmian Zhang, Jingfu Liu* Analytica Chimica Acta 2014,820,139-145
  Tetrabromobisphenol A disrupts vertebrate development via thyroid hormone signaling pathway in a developmental stage-dependent Manner Zhang Yin-Feng, Xu Wei, Lou Qin-Qin, Li Yuan-Yuan, Zhao Ya-Xian, Wei Wu-Ji, Qin Zhan-Fen*, Wang Hui-Li, Li Jian-Zhong Environmental Science and Technology 2014,48,14,8227-8234
  Placental Transfer of Dechlorane Plus in Mother−Infant Pairs in an E‑Waste Recycling Area (Wenling, China) Yu-Jie Ben,Xing-Hong Li, You-Lin Yang,Long Li,Mei-Yun Zheng,Wen-yue Wang,and Xiao-Bai Xu Environmental Science and Technology 2014,48,5187-5193
  Methylmercury Photodegradation in Surface Water of the Florida Everglades: Importance of Dissolved Organic Matter-Methylmercury Complexation Chao Tai, Yanbin Li, Yongguang Yin, Leonard Scinto, Guibin Jiang, Yong Cai Environmental Science & Technology 2014,48,13,7333-7340
  Photo-reduction and stabilization capability of molecular weight fractionated natural organic matter in transformation of silver ion to metallic nanoparticle Yin Yongguang, Shen Mohai, Zhou Xiaoxia,Yu Sujuan, Chao Jingbo Liu Jingfu, Jiang Guibin Environmental Science & Technology 2014,48,16,9336-9373
  Highly dynamic PVP-coated silver nanoparticles in aquatic environments: Chemical and morphology change induced by oxidation of Ag0 and reduction of Ag+ Yu Sujuan, Yin Yongguang, Chao Jingbo, Shen Mohai, Liu Jingfu Environmental Science & Technology 2014,48,1,403-411
  Thermal and photo-induced reduction of ionic Au(III) to elemental Au nanoparticles by dissolved organic matter in water: Possible source of naturally occurring Au nanoparticles Yin Yongguang, Yu Sujuan, Liu Jingfu, Jiang Guibin Environmental Science & Technology 2014,48,5,2671-2679
  Aluminum dialkyl phosphinate flame retardants and their hydrolysates: Analytical method and occurrence in soil and sediment samples from a manufacturing site Niu Yuming, Liu Jingfu, Liang Yong, Hao Zhineng, Liu Jiyan, Liu Yuchen, Sun Xue Environmental Science & Technology 2014,48,6,3336-3346
  Highly Elevated Serum Concentrations of Perfluoroalkyl Substances in Fishery Employees from Tangxun Lake, China Zhen Zhou, Yali Shi, Robin Vestergren, Thanh Wang, Yong Liang, Yaqi Cai Environmental Science & Technology 2014,48,3864-3874
  Growing Rice Aerobically Markedly Decreases Mercury Accumulation by Reducing Both Hg Bioavailability and the Production of MeHg Wang X, Ye ZH*, Li B, Huang LN, Meng M, Shi JB*, Jiang GB Environmental Science & Technology 2014,48,1878-1885
  Levels and distributions of hexachlorobutadiene and three chlorobenzenes in biosolids from wastewater treatment plants and in soils within and surrounding a chemical plant in China Haiyan Zhang, Yawei Wang, Cheng Sun, Miao Yu, Yan Gao, Thanh Wang, Jiyan Liu*, and Guibin Jiang Environmental Science & Technology 2014,48,1525-1531
  Identification and composition of emerging quaternary ammonium compounds in municipal sewage sludge in China Ting Ruan, Shanjun Song, Thanh Wang, Runzeng Liu, Yongfeng Lin, Guibin Jiang* Environmental Science & Technology 2014,48,4289-4297
  Current Levels and Composition Profiles of Emerging Halogenated Flame Retardants and Dehalogenated Products in Sewage Sludge from Municipal Wastewater Treatment Plants in China Lixi Zeng, Ruiqiang Yang, Qinghua Zhang, Haidong Zhang, Ke Xiao, Haiyan Zhang, Yawei Wang, Paul K.S. Lam, and Guibin Jiang Environmental Science & Technology 2014,48,12586-12594
  Thermal Degradation of Octachloronaphthalene over As-Prepared Fe3O4Micro Nanomaterial and Its Hypothesized Mechanism Guijin Su, Huijie Lu, Lixia Zhang, Aiqian Zhang, Linyan Huang, Sha Liu, Liewu Li, and Minghui Zheng Environmental Science and Technology 2014,48,1,6899-6908
  Isotopic ratio based source apportionment of children’s blood lead around coking plant area Suzhen Cao,Xiaoli Duan*,Xiuge Zhao, Beibei Wang, Jin Ma, Delong Fan, Chengye Sun, Bin He, Fusheng Wei*,Guibin Jiang Environment International 2014,73,158-166
  Detoxifying polyhalogenated catechols through a copper-chelating agent by forming stable and redox-inactive hydrogen-bonded complexes with an unusual perpendicular structure Li Y, Huang CH, Liu YX, Mao L, Zhu BZ. Chemistry - A European Journal 2014,20,40,13028-13033
  Assembly of a Nanoreactor System with Confined Magnetite Core and Shell for Enhanced Fenton-Like Catalysis Tao Zeng, Xiaole Zhang, Saihua Wang, Yurong Ma, Hongyun Niu, Yaqi Cai Chemistry-A European Journal 2014,20,21,6474-6481
  Strategy for characterization of distribution and associations of organobromine compounds in soil using synchrotron based spectromicroscopies Lei Luo, Jitao Lv, Chuang Xu, Shuzhen Zhang Analytical Chemistry 2014,86,22,11002-11005
  Thin layer chromatography coupled with surface enhanced Raman scattering as a facile method for on-site quantitative monitoring of chemical reactions Zhang Zongmian, Liu Jingfu, Liu Rui, Sun Jiefang, Wei Guohua Analytical Chemistry 2014,86,15,7286-7292
  Sensitive Colorimetric Visualization of Perfluorinated Compounds Using Poly(ethylene glycol) and Perfluorinated Thiols Modified Gold Nanoparticles Hongyun Niu, Saihua Wang, Zhen Zhou, Yurong Ma, Xunfeng Ma, Yaqi Cai Analytical Chemistry 2014,86,9,4170-4177
  Efficient interface for online coupling of capillary electrophoresis with inductively coupled plasma-mass spectrometry and its application in simultaneous speciation analysis of arsenic and selenium Lihong Liu, Zhaojun Yun, Bin He*, and Guibin Jiang Analytical Chemistry 2014,86,8167-8175
  Facile detection of polycyclic aromatic hydrocarbons by a surface-enhanced Raman scattering sensor based on the au coffee ring effect Xu, Jianwei,Du, Jingjing,Jing, Chuanyong,Zhang, Yongli,Cui, Jinli ACS Applied Materials & Interfaces 2014,6,6891-6897
  Colorimetric Au nanoparticle probe for speciation test of arsenite and arsenate inspired by selective interaction between phosphonium ionic liquid and arsenite Tan Zhiqiang, Liu Jingfu, Yin Yongguang, Shi Qiantao,Jing Chuanyong, Jiang Guibin ACS Applied Materials & Interfaces 2014,6,26,19833-19839
  Effects of humic acid on copper adsorption onto few-layer reduced graphene oxide and few-layer graphene oxide Shuang Yang, Lingyun Li, Zhiguo Pei, Chunmei Li, Xiaoquan Shan, Bei Wen, Shuzhen Zhang, Lirong Zheng, Jing Zhang, Yaning Xie, Rixiang Huang Carbon 2014,75,227-235
  Rapid in-situ identification of arsenic species using a portable Fe3O4@Ag SERS sensor Du, J.,Cui, J.,Jing, C. Chemical Communication 2014,50,347-349
  Submonolayer-Pt coated ultrathin Au nanowires and their self-organized nanoporous film: SERS and catalysis active substrates for operando SERS monitoring of catalytic reactions Liu Rui, Liu Jingfu, Zhang Zongmian,Zhang Liqiang, Sun Jiefang, Sun Mengtao, Jiang Guibin Journal of Physical Chemistry Letters 2014,5,6,969-975
  Coffee-ring effect-based simultaneous SERS substrate fabrication and analyte enrichment for trace analysis Weidong Wang, Yongguang Yin, Zhiqiang Tan and Jingfu Liu Nanoscale 2014,6,16,9588-9593
  Redox-active quinones induce genome-wide DNA methylation changes by an iron-mediated and Tet-dependent mechanism Zhao B, Yang Y, Wang X, Chong Z, Yin R, Song SH, Zhao C, Li C, Huang H, Sun BF, Wu D, Jin KX, Song M, Zhu B.Z., Jiang G, Rendtlew Danielsen JM, Xu GL, Yang YG, Wang H. Nucleic Acids Research 2014,42,3,1593-1605
  Nanomaterials for analysis and monitoring of emerging chemical pollutants Qian Liu, Qunfang Zhou, Guibin Jiang Trends in Analytical Chemistry 2014,58,10-22
  Occurrence and removal of benzotriazole ultraviolet stabilizers in a wastewater treatment plant in China Shanjun Song, Ting Ruan, Thanh Wang, Runzeng Liu, Guibin Jiang Environmental Sciences: Processes & Impacts 2014,16,1076-1082
  Reciprocal transformation between hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in young whole pumpkin plants Jianteng Sun, Jiyan Liu*, Yanwei Liu, Miao Yu, and Guibin Jiang Environmental Science & Technology Letter 2014,1,236-241
  Enhanced catalytic application of Au@polyphenolmetal nanocomposites synthesized by a facile and green method Tao Zeng, Xiaole Zhang, Yuanyuan Guo, Hongyun Niu, Yaqi Cai Journal of Materials Chemistry A 2014,2,36,14807-14811
  Insights from Arsenate Adsorption on Rutile (110): Grazing-Incidence X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy and DFT+U Study  阎莉,胡珊,段晋明(西安建筑科技大学),景传勇  The Journal of Physical Chemistry A 2014,118,4759-4765
  Identification of Allosteric Nucleotide Sites of Tetramethylrhodamine-Labeled Aptamer for Noncompetitive Aptamer-Based Fluorescence Anisotropy Detection of a Small Molecule, Ochratoxin A Qiang Zhao, Qin Lv, and Hailin Wang Analytical Chemistry 2014,86,1238-1245
  Engineered SNAP-MBD2b proteins for specific recognition of methylated DNA ZOU DanDan, WANG XiaoLi, CHEN ZhiLan, ZHANG DaPeng & WANG HaiLin* SCIENCE CHINA-Chemistry 2014,57,7,1019-1025
  Assessing developmental toxicity and estrogenic activity of halogenatedbisphenol A on zebrafish (Danio rerio) Maoyong Song, Dong Liang, Yong Liang, Minjie Chen, Fengbang Wang, Hailin Wang,Guibin Jiang Chemosphere 2014,112,275-281